Dyrekcja

Dyrektor Naczelny

dr hab. sztuki
Iwona Sawulska

Iwona Sawulska

Urodziła się w Lublinie i tam ukończyła liceum, zdając również maturę muzyczną po klasie fortepianu Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia w Lublinie. Wykształcenie muzyczne oraz doktorat wraz z habilitacją uzyskała na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej w Łodzi. Wykształcenie rozwijała na Studiach Podyplomowych na Wydziale Nauk Społecznych w zakresie Zarządzania Kapitałem Ludzkim.

Jako artystka debiutowała w Filharmonii Rzeszowskiej u boku A. Hiolskiego. Współpracowała z Teatrem Muzycznym ROMA w Warszawie, Filharmonią Narodową w Warszawie, Operą Bałtycką w Gdańsku, Teatrem Muzycznym w Lublinie, Teatrem im. W. Horzycy w Toruniu. Występowała w filharmoniach: Lubelskiej, Rzeszowskiej, Łódzkiej, Zielonogórskiej, Warmińsko-Mazurskiej, Katowickiej, i innych.

Prowadzi działalność estradową:  bierze udział w prestiżowych koncertach i festiwalach – m.in. w Wiedniu zaprezentowała recital pieśni słowiańskich, wystąpiła na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Sakralnej Gaude Mater w Częstochowie, Muzycznym Festiwalu w Łańcucie, Festiwalu im. I. J. Paderewskiego w Warszawie, Festiwalu Tempus Paschale w Lublinie, Międzynarodowym Festiwalu im. J. Kiepury w Krynicy, Międzynarodowym Festiwalu S. Moniuszki w Kudowie-Zdroju i wielu innych. Współpracuje z  takimi kompozytorami,  jak: Andrzej Nikodemowicz, Paweł Łukaszewski, Mariusz Dubaj, Stanisław Moryto, Edward Pałłasz, Miłosz Aleksandrowicz, którzy powierzają jej partie solowe w prawykonaniach ich dzieł.

Dokonała nagrań dla Telewizji Polskiej, TV Polonia i Polskiego Radia oraz nagrała dwie CD: Love and Passion - z muzyką M. de Falli, M. Ponce, J. Siqueira, E. Pałłasza, /z J. Münch/ dla Acte Prealable, Freude und Trauer der Liebe - z pieśniami R. Schumanna, /z P. Łykowskim i J. Münch/, dla KOCH International Poland.

Jej działalność pedagogiczna i animatorska obejmuje  sferę badań naukowo – dydaktycznych (zagadnienia z historii teatru muzycznego, akustyki muzycznej, interpretacji dzieła muzycznego, międzykulturowego ujęcia muzyki i sztuki w ogóle, funkcji muzyki w życiu publicznym, fizjologii i higieny głosu, zastosowania prawidłowych technik dykcyjnych, oddechowych i ekspresyjnych w świadomej interpretacji tekstu a także muzykoterapii. Jest Koordynatorem ds. organizacji inicjatyw kulturalnych Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej Urzędu Miasta w Lublinie. Od 1993r. związana jest z Instytutem Muzykologii KUL w Katedrze Dydaktyki Muzycznej. Współpracuje z Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury w Lublinie (warsztaty i konsultacje artystyczne), pracowała jako nauczyciel pianistyki i wokalistyki w lubelskich szkołach muzycznych. Udziela się jako juror konkursów muzycznych.

W roku 2015 otrzymała Medal Prezydenta Miasta Lublin „Za wybitną działalność artystyczną oraz zaangażowanie na rzecz rozwoju i upowszechniania kultury muzycznej”. Dwukrotnie otrzymała Nagrodę Rektora KUL: w 2002 r.: za przygotowanie do akredytacji Instytutu Muzykologii oraz w 2008 za działalność pedagogiczną. Kilkakrotnie studenci przyznali jej tytuł „Pedagog Roku”. Współpracuje z PZERiI (Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów) m in. w Jesiennym Przeglądzie Twórczości artystycznej Seniorów. Przygotowuje projekty artystyczno-naukowe (m.in. Lubelski Festiwal Nauki, Kulturalia) oraz cykle koncertów popularyzujących muzykę i młodych artystów: Młodzi pasjonaci sztuki Pasja życia-sztuki piękne, Harmonia dźwięków, Idąc za dźwiękiem polskiego krajobrazu, Vita brevis, ars longa.

Spore grono jej wychowanków kontynuuje kształcenie w akademiach  muzycznych, znajduje zatrudnienie w instytucjach kulturalnych i oświatowych. Należy do Forum Kobiet Lublina przy Prezydencie Miasta Lublin. Jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków.

W życiu prywatnym towarzyszy jej mąż Cezary (dr n. med., chirurg ) i 18-letnia córka Diana (licealistka). Interesuje się teatrem, poezją, tańcem, sztuką międzykulturową, muzyką awangardową, malarstwem, historią sztuki i ogrodem.


Dyrektor Artystyczny

Dariusz Klimczak

Główny Księgowy

Jadwiga Pruszkowska

Ten serwis www używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z naszego serwisu jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie cookies (ciasteczek) w zakresie opisanym w polityce prywatności, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.