Przeskocz do treści Przeskocz do menu Przeskocz do stopki
AA Aa

Artyści

Agnieszka Tyrawska

Agnieszka Tyrawska

Agnieszka Tyrawska - sopran

Ukoń czyła z wyró ż nieniem Akademię Muzyczną im. F. Chopina w Warszawie Filię w Białymstoku (specjalnoś ć: flet w klasie ad. Krystyny Gołaszewskiej i specjalnoś ć: dyrygentura chó ralna w klasie prof. Boż enny Sawickiej), Akademię Muzyczną im. G. i K. Bacewiczó w w Łodzi (specjalnoś ć wokalno-aktorska w klasie ś piewu prof. Urszuli Kryger). W roku 2013 uzyskała stopień doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej dyrygentura (Akademia Muzyczna im. St. Moniuszki w Gdań sku). Brała udział w licznych kursach mistrzowskich zaró wno fletowych (m.in. u Miriam Nastasi, Hansa Martina Zilla, Janosa Balinta, Elżbiety Dastych- Szwarc, Urszuli Janik, Cezarego Traczewskiego) jak i wokalnych (m.in. u Olgi Pasiecznik, Andrzeja Leonarda Mroza). Była dwukrotną laureatką etapu regionalnego, konkursu na najlepszego studenta Primus Inter Pares, uzyskała pierwszą nagrodę̨̨ w konkursie Primus Expert - najlepszy w regionie w dziedzinie „Artysta”, zajęła II miejsce w IV Konkursie Młodych Chó rmistrzó w. W 2006 roku była laureatką ogó lnopolskiego finału konkursu na najlepszego studenta RP Primus Inter Pares - otrzymała I nagrodę̨̨ w kategorii „Artysta”. Stypendystka ministra kultury. Wspó łpracowała przez wiele lat jako solistka, flecistka, dyrygent, chó rmistrz i chó rzystka z Filharmonia Lwowską, Filharmonią Lubelską, Filharmonią Podkarpacką, Filharmonią Dolnoś ląską w Jeleniej Gó rze, Filharmonią Sudecką w Wałbrzychu, Operą i Filharmonią Podlaską, Teatrem Muzycznym w Lublinie, NFM im. W. Lutosławskiego, Filharmonia Sinfonia Baltica w Słupsku, Agencją Artystyczną Pro Musica, Chó rem Dudaryk ze Lwowa, Chó rem Akademickim UMCS w Lublinie, Chó rem Akademickim Politechniki Lubelskiej (stała wspó łpraca do dnia dzisiejszego), Chó rem Akademickiem KUL, z Białostockim Chó rem Kameralnym Cantica Cantamus, Orkiestrą Kameralną Sinfonia Academica. Jako solistka – ś piewaczka pracowała z wieloma dyrygentami: m.in. Marcinem Sompoliń skim, Marcinem Nałęcz-Niesiołowskim, Szymonem Makowskim, Jerzym Koskiem, Przemysławem Fiugajskim, Wojciechem Rodkiem, Rubenem Silva. Koncertowała z wieloma orkiestrami w kraju i za granicą wykonując partie solowe w utworach W. A. Mozarta, J.S. Bacha, A. Vivaldiego, G.F. Haendla, A. Brucknera, G. Verdiego, G. Bizeta, S. Moniuszki, J. Straussa, A. Dvoraka, J.D. Zelenki, E. d’Astorgi, J. Ruttera, A.L. Webbera, L. Bernsteina, M. Wajnberga, S. Koszowskiego, M. A. Charpentiera, J. Bocka, P. Bań ki, K. Dębskiego, A. Nikodemowicza. Dokonała wielu prawykonań i nagrań . Wystąpiła w koncercie zrealizowanym przez TVP (pierwsza emisja 28.01.2018 roku w TVP2) wykonując Ekstazę do ś więtego z feretronu P. Bań ki. Obecnie jest solistką Teatru Muzycznego w Lublinie.

Foto: Dawid Jacewski

Wróć do poprzedniej strony

© 2021 Teatr muzyczny w Lublinie
Wszystkie prawa zastrzeżone

realizacja: adm-media.pl , cms: Alice   CMS

Do góry